Copy of Desinfectie LIQUID voor Hand- en Huid

  Levertijd:ca 1 tot 2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Chirurgische en hygiënische hand en huid desinfectie vloeistof

Gebruiksaanwijzing: 

 • Gebruiksklare liquid om de handen in te wrijven.
 • Voor huid-desinfectie bij operaties, injecties en puncties.
 • Dermatologisch getest, aanbevolen voor mensen met allergieën en/of gevoelige huid.
 • Niet op open wonden gebruiken.

Contacttijd: 

 • Chirurgische HAND desinfectie liquid:
 • 1 tot 3 ml 10 tot 15 sec. inwrijven.
 • Chirurgische HUID desinfectie liquid:
 • Afhankelijk van de oppervlakte tot 30 sec laten inwerken.

Werkspectrum: 

 • Bactericide tegen MRSA, TB enz. Fungicide tegen (C.albicans) enz. Effectief werkzaam tegen HBV/HCV/ HIV/BVDV en alle Rota-en-Noro virussen (EN 14476 en na RKI/DVV). Tegen alle influenza virussen (H1N1). 

Ingredienten: 

 • In 100 ml oplossing zit 63,1% 2-Propanol (brandbaar) (C12-16) dimenthylbenzylammoniumchloride
 • Fenol, Parabenen- en - Kleurstofvrij.

Verkrijgbaar in: 

 • 500 ml (wordt geleverd incl. een pompje)
 • 500 ml (geschikt voor in een 'wand' dispenser)
 • 1000 ml (geschikt voor in een 'wand' dispenser)
 • 5000 ml (navul)

GEBITREINIGEN, leverancier van Mediquea desinfectie en schoonmaakproducten, geschikt voor de medische en professionele branche. Bekijk het assortiment aan: medische hand-huid-desinfectie liquid; Desinfecteren van de hand en huid.  Mediquea hand-huid desinfectie is de klassieker onder de handdesinfectiemiddelen. Door zijn uitstekende werking en korte inwerktijd wordt Mediquea hand-huid desinfectie gebruikt voor hygiënische alsook voor chirurgische handdesinfectie. Mediquea hand-huid desinfectie is bijzonder goed te verdragen, heeft een breed werkzaam spectrum en is dankzij de voedende en hydraterende bestanddelen ook geschikt voor langdurig gebruik bij een droge huid. Productdetails Mediquea handdesinfectiemiddel voor hand- en huid: De hygiënische en chirurgische handdesinfectie is gebruiksklaar, alcoholisch inwrijfpreparaat voor hand- en huid ontsmetting, is mild/zacht voor de huid en hydraterend. Zowel voor de droge en normale huid geschikt. Is bovendien (ook bij langdurig gebruik) zeer goede verdraagzaam. Werkzaamheid tegen bacteriën en schimmels en omhulde virussen. O.a. virusdodend, d.w.z. effectief tegen bepaalde virussen (incl. HBV, HIV, HCV), ook effectief tegen o.a. adeno-, polyoma- und rotavirussen en beschikt over onmiddellijke werking. Toepassingsgebieden Mediquea huid- handdesinfectie: Geschikt voor op de OK en op de intensive care- en infectieafdelingen, ideaal voor de behandelingsruimte en ambulances. Wordt veelvuldig gebruikt bij spoeddiensten en artsenpraktijken in alle vakgebieden. Bekend bij de laborant en in de thuiszorg.


BIT CLEANING, supplier of Mediquea disinfection and cleaning products, suitable for the medical and professional sector. View the range of: medical hand-skin-disinfection liquid; Disinfecting the hand and skin.  Mediquea hand-skin disinfection, available exclusively at GEBIT CLEANING, is the classic among hand disinfectants. Due to its excellent effect and short application time, Mediquea hand-skin disinfection is used for hygienic as well as surgical hand disinfection. Mediquea hand-skin disinfection is particularly well tolerated, has a broad spectrum of effectiveness and, thanks to its nourishing and moisturizing ingredients, is also suitable for long-term use with dry skin. Product details Mediquea hand disinfectant for hand and skin: The hygienic and surgical hand disinfection is ready to use, alcoholic rub-in preparation for hand and skin disinfection, is mild / gentle on the skin and moisturizing. Suitable for both dry and normal skin. It is also very tolerable (even with long-term use). Efficacy against bacteria and fungi and enveloped viruses. A.o. virucidal, i.e. effective against certain viruses (incl. HBV, HIV, HCV), also effective against a.o. adeno, polyoma and rotaviruses and has immediate effect. Areas of application Mediquea skin and hand disinfection: Suitable for the OR, intensive care and infection wards, ideal for the treatment room and ambulances. Widely used in emergency services and doctors' surgeries in all fields. Known to the laboratory technician and in home care.


BIT CLEANING, Anbieter von Desinfektions- und Reinigungsprodukten für Mediquea, geeignet für die medizinische und professionelle Industrie. Sehen Sie sich das Sortiment an: medizinische Hand-Haut-Desinfektionsflüssigkeit; Desinfektion von Hand und Haut.  Mediquea Hand-Haut-Desinfektion, exklusiv bei GEBIT CLEANING erhältlich, ist der Klassiker unter den Händedesinfektionsmitteln. Mediquea Hand-Haut-Desinfektion wird aufgrund ihrer hervorragenden Wirkung und kurzen Anwendungszeit sowohl zur hygienischen als auch zur chirurgischen Händedesinfektion eingesetzt. Die Hand-Haut-Desinfektion von Mediquea ist besonders gut verträglich, hat ein breites Wirkungsspektrum und eignet sich dank ihrer pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe auch für die Langzeitanwendung bei trockener Haut. Produktdetails Mediquea Händedesinfektionsmittel für Hand und Haut: Die hygienische und chirurgische Händedesinfektion ist gebrauchsfertig, die alkoholische Einreibvorbereitung für die Hand- und Hautdesinfektion ist mild / hautschonend und feuchtigkeitsspendend. Geeignet für trockene und normale Haut. Es ist auch sehr erträglich (auch bei Langzeitanwendung). Wirksamkeit gegen Bakterien und Pilze sowie umhüllte Viren. A.o. viruzid, d. h. wirksam gegen bestimmte Viren (einschließlich HBV, HIV, HCV), auch wirksam gegen a.o. Adeno, Polyoma und Rotaviren und hat sofortige Wirkung. Anwendungsbereiche Mediquea Haut- und Händedesinfektion: Geeignet für den OP, Intensiv- und Infektionsstationen, ideal für den Behandlungsraum und Krankenwagen. Weit verbreitet in Rettungsdiensten und Arztpraxen in allen Bereichen. Dem Labortechniker und in der häuslichen Pflege bekannt.


BIT CLEANING, fournisseur de produits de désinfection et de nettoyage Mediquea, adaptés à l'industrie médicale et professionnelle. Voir la gamme de: liquide médical désinfectant mains-peau; Désinfection de la main et de la peau.  La désinfection mains-peau Mediquea, disponible exclusivement chez GEBIT CLEANING, est le classique parmi les désinfectants pour les mains. En raison de son excellent effet et de son temps d'application court, la désinfection mains-peau Mediquea est utilisée pour la désinfection hygiénique et chirurgicale des mains. La désinfection mains-peau Mediquea est particulièrement bien tolérée, présente un large spectre d'efficacité et, grâce à ses ingrédients nourrissants et hydratants, convient également à une utilisation à long terme avec la peau sèche. Détails du produit Désinfectant pour les mains et la peau Mediquea: La désinfection hygiénique et chirurgicale des mains est une préparation alcoolisée prête à l'emploi pour la désinfection des mains et de la peau, douce / douce pour la peau et hydratante. Convient aux peaux sèches et normales. Il est également très tolérable (même avec une utilisation à long terme). Efficacité contre les bactéries et les champignons et les virus enveloppés. A.o. virucide, c'est-à-dire efficace contre certains virus (y compris le VHB, le VIH, le VHC), également efficace contre les adéno, les polyomes et les rotavirus et a un effet immédiat. Domaines d'application Désinfection de la peau et des mains Mediquea: Convient pour le bloc opératoire, les soins intensifs et les services d'infection, idéal pour la salle de soins et les ambulances. Largement utilisé dans les services d'urgence et les chirurgies médicales dans tous les domaines. Connu du technicien de laboratoire et des soins à domicile.


BIT CLEANING, proveedor de productos de desinfección y limpieza Mediquea, aptos para el sector médico y profesional. Vea la gama de: líquido desinfectante médico para manos y piel; Desinfección de manos y piel.  La desinfección de manos y piel Mediquea, disponible exclusivamente en GEBIT CLEANING, es el clásico entre los desinfectantes de manos. Debido a su excelente efecto y al corto tiempo de aplicación, la desinfección de manos y piel de Mediquea se utiliza para la desinfección higiénica y quirúrgica de las manos. La desinfección de manos y piel de Mediquea se tolera especialmente bien, tiene un amplio espectro de eficacia y, gracias a sus ingredientes nutritivos e hidratantes, también es adecuada para un uso prolongado en pieles secas. Detalles del producto Desinfectante de manos Mediquea para manos y piel: La desinfección de manos higiénica y quirúrgica está lista para usar, preparado para frotar con alcohol para la desinfección de manos y piel, es suave / suave para la piel e hidratante. Adecuado tanto para pieles secas como normales. También es muy tolerable (incluso con un uso prolongado). Eficacia frente a bacterias y hongos y virus envueltos. A.o. virucida, es decir, eficaz contra ciertos virus (incluido VHB, VIH, VHC), también eficaz contra adeno, polioma y rotavirus y tiene efecto inmediato. Campos de aplicación Desinfección cutánea y de manos Mediquea: Indicada para quirófano, cuidados intensivos e infecciones, ideal para sala de tratamiento y ambulancias. Ampliamente utilizado en servicios de emergencia y cirugías médicas en todos los campos. Conocido por el técnico de laboratorio y en la asistencia domiciliaria.


BIT CLEANING, dostawca produktów do dezynfekcji i czyszczenia Mediquea, odpowiednich dla sektora medycznego i profesjonalnego. Zapoznaj się z: medycznym płynem do dezynfekcji rąk i skóry; Dezynfekcja dłoni i skóry.  Dezynfekcja rąk i skóry Mediquea to klasyka wśród środków do dezynfekcji rąk. Dzięki doskonałemu działaniu i krótkiemu czasowi reakcji środek do dezynfekcji rąk i skóry Mediquea jest stosowany zarówno do higienicznej, jak i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Preparat do dezynfekcji rąk i skóry Mediquea jest szczególnie dobrze tolerowany, posiada szerokie spektrum działania, a dzięki składnikom odżywiającym i nawilżającym nadaje się również do długotrwałego stosowania przy suchej skórze. Szczegóły produktu Środek do dezynfekcji rąk i skóry Mediquea: Higieniczna i chirurgiczna dezynfekcja rąk jest gotowa do użycia, alkoholowy preparat do wcierania do dezynfekcji rąk i skóry, łagodny / delikatny dla skóry i nawilżający. Odpowiedni zarówno dla skóry suchej, jak i normalnej. Jest również bardzo tolerowany (nawet przy długotrwałym stosowaniu). Skuteczność przeciwko bakteriom i grzybom oraz wirusom otoczkowym. A.o. Wirusobójczy, czyli skuteczny przeciwko niektórym wirusom (w tym HBV, HIV, HCV), skuteczny również przeciwko m.in. gruczolakom, poliomom i rotawirusom i działa natychmiastowo. Obszary zastosowania Mediquea do dezynfekcji skóry i rąk: Nadaje się do sal operacyjnych, oddziałów intensywnej terapii i oddziałów infekcyjnych, idealna do gabinetów zabiegowych i karetek. Szeroko stosowany w pogotowiu ratunkowym i gabinetach lekarskich we wszystkich dziedzinach. Znany technikowi laboratoryjnemu oraz w opiece domowej.

Mediquea dezenfeksiyon ve temizlik ürünlerinin tedarikçisi GEBIT CLEANING, medikal ve profesyonel sektöre uygun. Ürün yelpazesini görüntüleyin: tıbbi el-cilt dezenfeksiyon sıvısı; El ve cilt dezenfeksiyonu.  Yalnızca GEBIT CLEANING'de bulunan Mediquea el-cilt dezenfeksiyonu, el dezenfektanları arasında klasiktir. Mediquea el-cilt dezenfeksiyonu, mükemmel etkisi ve kısa reaksiyon süresi nedeniyle hijyenik ve cerrahi el dezenfeksiyonu için kullanılmaktadır. Mediquea el-cilt dezenfeksiyonu özellikle iyi tolere edilir, geniş bir etki yelpazesine sahiptir ve besleyici ve nemlendirici bileşenleri sayesinde kuru ciltte uzun süreli kullanım için de uygundur. Ürün detayları Mediquea el ve cilt için el dezenfektanı: Hijyenik ve cerrahi el dezenfektanı kullanıma hazırdır, el ve cilt dezenfeksiyonu için alkollü ovma hazırlığı, cildi hafif / nazik ve nemlendiricidir. Hem kuru hem de normal ciltler için uygundur. Aynı zamanda çok tolere edilebilir (uzun süreli kullanımda bile). Bakteri ve mantarlara ve zarflı virüslere karşı etkililik. A.o. virüsidal, yani belirli virüslere (HBV, HIV, HCV dahil) karşı etkilidir, ayrıca a.o. adeno, polioma ve rotavirüslere karşı da etkilidir ve anında etkiye sahiptir. Uygulama alanları Mediquea cilt ve el dezenfeksiyonu: Ameliyathane, yoğun bakım ve enfeksiyon servislerine uygun, tedavi odası ve ambulanslar için idealdir. Acil servislerde ve her alanda doktor muayenehanelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Laboratuvar teknisyeni tarafından ve evde bakımda tanınır.

Gerelateerde Producten