Gebitreinigen slechte adem: ofwel halitose, is uw adem wel fris? wat te doen bij een slechte adem (oorzaken slechte adem zou kunnen zijn: eten van gekruid voedsel, drinken, alcohol of roken, tand- of tandvleesontstekingen, aanwezigheid van bacterien en voedselresten in de mond welke zwavel produceren dat onaangenaam ruikt
Halitose of gewoon een slechte adem...

Slechte adem

Is uw adem fris?

Een frisse adem. Dat wil iedereen. Maar is uw adem ook fris? De meeste mensen met een slechte adem, ook wel halitose genoemd, merken het zelf niet. Ze ruiken het zelf niet. Maar de omgeving merkt het wel. Sommige mensen met een slechte adem hebben er zo veel last van, dat ze erdoor gehinderd worden in hun sociale en intieme contacten. Er is een eenvoudige en betrouwbare manier om erachter te komen of u last hebt van een slechte adem. Vraag het aan uw partner, een andere vertrouwde persoon, uw tandarts of mondhygiënist.

Slechte adem of halitose

Een goede of slechte smaak in de mond zegt niets over een slechte adem. Iemand kan tijdelijk uit zijn mond ruiken, bijvoorbeeld door eten van gekruid voedsel, drinken van alcohol of roken. Maar iemand met halitose ruikt altijd uit zijn mond. De oorzaak heeft weinig of niets te maken met wat u eet of drinkt. De belangrijkste boosdoeners zijn tand- of tandvleesontstekingen, de aanwezigheid van bacteriën en voedselresten in de mond. De bacteriën produceren zwavel en dat ruikt onaangenaam. Om halitose vast te stellen, is een diagnose van de tandarts of mondhygiënist nodig. Deze vorm van slechte adem komt bij ongeveer één op de zeven mensen voor. Halitose gaat niet vanzelf voorbij en is in de meeste gevallen te verhelpen.

Wat zijn de oorzaken van een slechte adem en wat kun je eraan doen?

Voeding, dranken en roken

Wie bijvoorbeeld knoflook, uien of kruiden heeft gegeten, alcohol heeft gedronken of heeft gerookt, kan een onaangename lucht uitademen. Die geur is van tijdelijke aard en kunt u voorkómen of maskeren.

Oplossing:

Om de onaangename lucht te voorkomen,zou u de producten niet moeten gebruiken. Om de nare geuren tijdelijk te maskeren kunt u iets eten of drinken, bijvoorbeeld suikervrije kauwgom of uw tanden poetsen met een verfrissende tandpasta.

Ontstoken tand of tandvlees

Vaak is een ontstoken tand of ontstoken tandvlees de oorzaak van een slechte adem. De ontstekingsbacteriën produceren een onaangename zwavelgeur. Als u de tandplak op en tussen uw tanden en kiezen niet goed verwijdert, heeft u niet alleen een grotere kans op het krijgen van gaatjes, maar raakt ook uw tandvlees ontstoken. Niet verwijderde tandplak kan hard worden en verkalken tot tandsteen. Aan tandsteen hecht zich makkelijk weer nieuwe tandplak, waardoor uw tandvlees steeds meer ontstoken kan raken. De bacteriën tussen uw tanden en kiezen kunnen ook een nare zwavelgeur veroorzaken.

Oplossing:

Met een wortelkanaalbehandeling kan de tandarts de ontsteking in de tand of kies verhelpen. Ontstoken tandvlees kunt u voorkomen als u tweemaal twee minuten per dag met fluoridetandpasta uw tanden poetst. Reinig daarnaast eenmaal per dag de ruimten tussen uw tanden en kiezen met ragers, flossdraad of tandenstokers. Vraag uw tandarts of mondhygiënist om een goede poetsinstructie. Het kan zijn dat er ook een uitgebreide gebitsreiniging nodig is door de tandarts of mondhygiënist.

Ontstoken tandvlees door ophopen van plaque

Bacteriën achter op de tong

Op het achterste gedeelte van de tong zijn bacteriën en voedselresten (tongbeslag) aanwezig. De bacteriën produceren zwavel en dat ruikt onaangenaam. Op ruwe tongen blijven makkelijker voedselresten achter dan op gladde tongen. Iemand met een ruwe tong heeft meer kans op tongbeslag en dus op halitose. Ouderen hebben meer tongbeslag dan jongeren.

Oplossing:

Reinig uw tong dagelijks met een tongreiniger. Schraap het tongbeslag in ongeveer vijf keer van uw tong af. Schraap over de hele breedte van de tong, dus in het midden en aan de linker- en rechterkant van de tong. Hoe verder u achter op uw tong komt, hoe meer u kunt weghalen. Reinig uw tong twee keer per dag, het liefst ’s ochtends en ’s avonds. Onderzoek toont aan dat het reinigen van de tong met een tongreiniger effectiever is dan met een tandenborstel. Levert het tongreinigen onvoldoende resultaat op? Dan is aanvullende verzorging nodig. Soms moet u naast het tongreinigen de bacteriën die uw slechte adem veroorzaken, bestrijden met een mondspoel-, gorgelmiddel en/of een mondspray. Tongreinigers, mondspoel-, gorgelmiddelen en mondsprays zijn zonder recept verkrijgbaar.

Hoe gebruikt u een tongreiniger of -schraper?

Steek uw tong zo ver mogelijk uit uw mond.

Plaats de tongreiniger zo ver mogelijk achter op uw tong. Oefen kracht uit op de schraper en druk uw tong plat. Zorg ervoor dat de tongreiniger goed contact maakt met uw tong. In het begin zult u op dit moment kokhalzen. Als u het vaker doet, leert u de reiniger zo te plaatsen dat u een kokhalsreactie tot een minimum beperkt.

Trek de tongreiniger langzaam naar voren in uw mond.

Maak de reiniger schoon onder stromend water.

Herhaal de procedure ongeveer vijf keer.

Spoel uw mond goed na met water.

Reinig en droog de tongreiniger en bewaar deze tot volgend gebruik.

Droge mond

Slechte adem komt vaak voor bij mensen met een droge mond. Monddroogheid kan ontstaan door een te geringe speekselproductie of voortkomen uit het ademhalen door de mond. Bepaalde medicijnen hebben een droge mond als bijwerking.

Oplossing:

Ga met uw droge mondklachten naar uw tandarts of mondhygiënist. Uw behandelaar geeft u advies op maat om uw klachten zo mogelijk te beperken. Wie een droge mond heeft, doet er goed aan regelmatig water te drinken.

Kies suikervrije kauwgom

Plaats de tongreiniger zo ver mogelijk achter op de tong

Overige oorzaken van een slechte adem

Soms zorgen chemische processen in het bloed ervoor dat de lucht afkomstig van de longen onaangenaam ruikt. Iemand ruikt dan uit zowel de neus als de mond. Slechte adem kan ook ontstaan bij een perfecte mondhygiëne. Een ontsteking in de keel of neusbijholte kan de veroorzaker zijn. Een beoordeling door een KNOarts is dan nodig. Veel mensen denken dat een slechte geur vanuit de maag komt. Maar dit is bijna nooit het geval.

Oplossing:

Ga naar uw tandarts of mondhygiënist voor advies. Hij kan uw ademgeur bepalen en vaststellen of een verwijzing naar een huisarts of specialist noodzakelijk is.

Sample text wordt gebruikt zodat je kunt zien hoe je nieuwe blocks eruit zien. Om de tekst te vervangen klik je erop en daarna druk je tegelijkertijd op CTRL en A op je toetsenbord om de tekst te selecteren. Daarna kun je een eigen tekst invoeren om de sample text te vervangen. Onze mooie content blocks maken het ontwerpen van prachtige websites super…

Halitose

Wat helpt niet tegen halitose?

Halitose krijgt u niet weg met frisse snoepjes, kauwgom of sprays. Deze laten alleen een lekkere mintsmaak achter. Vanwege de smaak hebt u het gevoel dat uw adem fris is, maar dat gevoel bedriegt. De verfrissing van uw mond kan uw slechte adem maar gedeeltelijk verdoezelen en meestal maar voor enkele minuten. Ook helpt het niet om vaker en harder te poetsen. Mondspoelmiddelen die niet nadrukkelijk zijn ontwikkeld om de slechte adem te bestrijden, helpen ook niet.

Tips voor een frisse adem

Een goede verzorging van uw gebit, tandvlees en tong is belangrijk om een slechte adem te voorkomen of te bestrijden.

Poets uw tanden tweemaal per dag met fluoridetandpasta.

Reinig ook de ruimten tussen uw tanden en kiezen eenmaal per dag met flossdraad, tandenstokers of ragers.

Gebruik tweemaal per dag een tongschraper als u veel tongbeslag heeft, eventueel samen met een mondspoel-, gorgelmiddel of mondspray.

Ga ook regelmatig voor controle naar uw tandarts of mondhygiënist. Die zal, als dat nodig is, uw gebit grondig reinigen of een ontstoken tand of kies behandelen.

Stop met roken.

Zet- en drukfouten voorbehouden

Berichtgeving op deze pagina is slechts informatief door Gebitreinigen.nl  gepost. Wij voeren geen behandelingen uit, raadpleeg bij medische problemen en of vragen altijd een specialist.

Bronnen: Zilverenkruis, Ivorenkruis, FBTO, Interpolis, VGZ, Ohra, Achmea, ASR, CZ, DSW, Menzis.


Is your breath fresh?   Bad breath

Is your breath fresh?

Fresh breath. Everyone wants that. But is your breath fresh? Most people with bad breath, also called halitosis, don't notice it themselves. They don't smell it themselves. But the environment does notice. Some people with bad breath are so bothered by it that they being hindered by it in their social and intimate contacts. There is an easy and reliable way to find out if you have bad breath. Ask your partner, another trusted person, your dentist or dental hygienist.


Ist dein Atem frisch?   Schlechter Atem

Ist dein Atem frisch?

Frischer Atem. Jeder will das. Aber ist dein Atem frisch? Die meisten Menschen mit schlechtem Atem, auch Mundgeruch genannt, bemerken es selbst nicht. Sie riechen es nicht selbst. Aber die Umwelt merkt es. Manche Menschen mit schlechtem Atem sind so gestört, dass sie in ihren sozialen und intimen Kontakten behindert werden. Es gibt eine einfache und zuverlässige Möglichkeit, um herauszufinden, ob Sie schlechten Atem haben. Fragen Sie Ihren Partner, eine andere vertrauenswürdige Person, Ihren Zahnarzt oder Zahnhygieniker.


Votre haleine est-elle fraîche?   Mauvaise haleine

Votre haleine est-elle fraîche?

Haleine fraîche. Tout le monde veut ça. Mais votre haleine est-elle fraîche? La plupart des personnes souffrant de mauvaise haleine, également appelée halitose, ne la remarquent pas elles-mêmes. Ils ne le sentent pas eux-mêmes. Mais l'environnement le remarque. Certaines personnes souffrant de mauvaise haleine en sont tellement gênées qu'elles sont gênées dans leurs contacts sociaux et intimes. Il existe un moyen simple et fiable de savoir si vous avez une mauvaise haleine. Demandez à votre partenaire, à une autre personne de confiance, à votre dentiste ou à votre hygiéniste dentaire.


¿Tu aliento es fresco?   Mal aliento

¿Tu aliento es fresco?

Aliento fresco. Todo el mundo quiere eso. ¿Pero tienes el aliento fresco? La mayoría de las personas con mal aliento, también llamado halitosis, no lo notan. Ellos mismos no lo huelen. Pero el medio ambiente sí lo nota. A algunas personas con mal aliento les molesta tanto que se ven obstaculizadas en sus contactos sociales e íntimos. Existe una manera fácil y confiable de averiguar si tiene mal aliento. Pregúntele a su pareja, otra persona de confianza, su dentista o higienista dental.


Czy twój oddech jest świeży?   Zły oddech

Czy twój oddech jest świeży?

Świeży oddech. Każdy tego chce. Ale czy twój oddech jest świeży? Większość osób z nieświeżym oddechem, zwanym także cuchnięciem, nie zauważa tego samodzielnie. Sami tego nie czują. Ale środowisko to zauważa. Niektórym osobom z nieświeżym oddechem przeszkadza to tak bardzo, że utrudniają im kontakty towarzyskie i intymne. Istnieje łatwy i niezawodny sposób na sprawdzenie, czy masz nieświeży oddech. Zapytaj swojego partnera, inną zaufaną osobę, dentystę lub higienistkę stomatologiczną.


Nefesin taze mi?   Ağız kokusu

Nefesin taze mi?

Taze nefes. Bunu herkes ister. Ama nefesin taze mi? Ağız kokusu olan çoğu insan, ağız kokusu olarak da adlandırılır, kendiliğinden fark etmez. Kokusunu kendileri almıyorlar. Ancak çevre fark ediyor. Ağız kokusu olan bazı insanlar bundan o kadar rahatsız olurlar ki, sosyal ve samimi ilişkilerinde engellenirler. Nefesinizin kötü olup olmadığını öğrenmenin kolay ve güvenilir bir yolu var. Partnerinize, başka bir güvendiğiniz kişiye, diş hekiminize veya diş sağlığı uzmanınıza sorun.