Parodont gel

    Levertijd:ca 1 tot 2 werkdagen
Bestel
  • Beschrijving
  • Meer

Het meest toonaangevende natuurgeneesmiddel voor in en rond de mond.

Parodont gel is een natuurgeneesmiddel welke een tal van bijzondere eigenschappen heeft wat geen enkele ander geneesmiddel heeft. Het is anti allergisch en heeft geen bijwerkingen, dit is de reden waarom parodont gel door de artsen wordt geadviseerd en voorgeschreven.

  • Inhoud tube 10ml.

Parodont gel is:

  • Bacterie remmend / bestrijdend
  • Virus remmend / bestrijdend
  • Desinfecterend
  • Pijn verlagend
  • Tegen schimmel

Handleiding:

Graag verwijzen wij u hiervoor door naar onze uitgebreide gebruiksaanwijzing op onze website.

De parodontgel is bij GEBITREINIGEN verkrijgbaar. Parodontgel helpt, geneest en hersteld; prothese drukplekken, bloedend tandvlees, pijn in de mond, aften, herpes, parodontitis, diepe pockets, teruggetrokken tandvlees, gekloofde lippen, gebarsten- gescheurde lippen.  Parodont gel is voor vele toepassingen geschikt:

Prothese drukplekken, helpt bij de snelle genezing en herstel van geïrriteerd tandvlees.

Aften, ofwel open wondjes in de mond, door zijn brede werking genezen deze wondjes in een mum van tijd.

Herpes, ofwel een koortslip, geneest en hersteld binnen ca. 2 dagen.

Parodontitis, ofwel tandvlees-bloeding en ontsteking geneest snel met Parodont Creme.

Diepe pockets, hersteld en verzorgt.

Teruggetrokken (gingivale) tandvlees, hersteld en houdt het verdere terugtrekken van het tandvlees tegen.

Gekloofde- gescheurde lippen geneest en hersteld binnen ca. 2 dagen.

 

Talloze wetenschappelijke en klinische studies hebben de preventieve en genezende werking van Parodont creme ® in de tandheelkunde aangetoond en bewezen. Door tandartsen in Duitsland is Parodont creme ® het aanbevolen middel voor parodontische behandelingen in alle vormen zoals tandvleesbloeding, tandvleesontsteking, tandvleesverlies en pocketherstel. Bij gebitsreiniging door de mondhygiëniste is Parodont creme ® het beste om het slijmvlies snel te genezen en diepe pockets terug te sluiten. Parodont creme ® heeft zijn genezende kracht voor en na chirurgische ingrepen (b.v. implantologie) in meerdere klinische Dubbel-Blind-Studies aangetoond. Door zijn universele breedte werking wordt Parodont creme ® bovendien ook succesvol door dermatologen en dierenartsen gebruikt. 

Met andere woorden: Het ideale natuur genezingsmiddel voor particulier en professional.

Vanaf 2019 is de productnaam van Parodont-creme verandert in Parodont-gel.

Bestanddelen: Nigella Sativa zaadolie (organische zwart komijn olie), polyethyleen, Paraffinum Liquidum (hydrofoob base gel) Werkzaam bestanddeel: organische zwart komijn olie


The periodontal gel is available at GEBITREINIGEN. Periodontal gel helps, heals and restores; prosthetic pressure points, bleeding gums, mouth pain, canker sores, herpes, periodontal disease, deep pockets, gum recession, chapped lips, cracked-cracked lips.   Periodont gel. The leading natural medicine for in and around the mouth. Periodont gel is a natural medicine that has a number of special properties that no other medicine has. It is anti-allergic and has no side effects, this is why periodont gel is recommended and prescribed by doctors. Content tube 10ml. Parodont gel is: Bacteria inhibiting / fighting, Virus inhibiting / fighting, Disinfectant, Pain reducing, Against fungus.

Parodont gel is suitable for many applications: Denture pressure points, helps in the rapid healing and recovery of irritated gums. Canker sores, or open wounds in the mouth, due to its wide effect, these wounds heal in no time. Herpes, or a cold sore, heals and heals within 2 days. Periodontal disease, or gum bleeding and inflammation, heals quickly with Parodont Cream. Deep pockets, repaired and cared for. Gum recessed (gingival), recovers and prevents further gum retraction. Chapped-cracked lips heals and heals within approx. 2 days.


Das Parodontalgel ist bei GEBITREINIGEN erhältlich. Parodontalgel hilft, heilt und stellt wieder her; prothetische Druckstellen, Zahnfleischbluten, Mundschmerzen, Krebsgeschwüre, Herpes, Parodontitis, tiefe Taschen, Zahnfleischrezession, rissige Lippen, rissige Lippen.   Parodont Gel. Die führende Naturmedizin für in und um den Mund. Parodont-Gel ist ein natürliches Arzneimittel mit einer Reihe von besonderen Eigenschaften, die kein anderes Arzneimittel besitzt. Es ist antiallergisch und hat keine Nebenwirkungen. Deshalb wird Parodont-Gel von Ärzten empfohlen und verschrieben. Inhaltsröhrchen 10ml. Parodont Gel ist: Bakterien hemmen / bekämpfen, Viren hemmen / bekämpfen, Desinfektionsmittel, schmerzlindernd, gegen Pilze.

Parodont-Gel eignet sich für viele Anwendungen: Prothesendruckpunkte helfen bei der schnellen Heilung und Wiederherstellung von gereiztem Zahnfleisch. Krebsgeschwüre oder offene Wunden im Mund heilen aufgrund ihrer breiten Wirkung in kürzester Zeit. Herpes oder Fieberbläschen heilt und heilt innerhalb von 2 Tagen. Parodontitis oder Zahnfleischbluten und Entzündungen heilen mit Parodont Cream schnell ab. Tiefe Taschen, repariert und gepflegt. Zahnfleischrezession, erholt sich und verhindert ein weiteres Zurückziehen des Zahnfleisches. Rissige Lippen heilen und heilen innerhalb von ca. 2 Tagen.


Le gel parodontal est disponible chez GEBITREINIGEN. Le gel parodontal aide, guérit et restaure; marques de pression prothétiques, saignements des gencives, douleurs buccales, aphtes, herpès, maladie parodontale, poches profondes, récession gingivale, lèvres gercées, lèvres gercées.   Gel de parodonte. La principale médecine naturelle pour l'intérieur et autour de la bouche. Le gel de parodonte est un médicament naturel qui possède un certain nombre de propriétés spéciales qu'aucun autre médicament n'a. Il est anti-allergique et n'a pas d'effets secondaires, c'est pourquoi le gel parodonte est recommandé et prescrit par les médecins. Tube de contenu 10 ml. Le gel Parodont est: inhibiteur / combattant des bactéries, inhibiteur / combattant des virus, désinfectant, anti-douleur, contre les champignons.

Le gel de parodonte convient à de nombreuses applications: Points de pression des prothèses, aide à la guérison rapide et à la récupération des gencives irritées. Les aphtes ou les plaies ouvertes dans la bouche, en raison de son effet large, ces plaies guérissent en un rien de temps. L'herpès, ou un bouton de fièvre, guérit et guérit dans les 2 jours. La maladie parodontale, ou saignement et inflammation des gencives, guérit rapidement avec la crème Parodont. Poches profondes, réparées et soignées. Récession gingivale, récupère et empêche une nouvelle rétraction des gencives. Les lèvres gercées guérissent et guérissent en environ 2 jours.


El gel periodontal está disponible en GEBITREINIGEN. El gel periodontal ayuda, cura y restaura; marcas de presión protésica, encías sangrantes, dolor de boca, aftas, herpes, enfermedad periodontal, bolsas profundas, retracción de las encías, labios agrietados, labios agrietados.   Gel periodontal. La medicina natural líder para el interior y alrededor de la boca. Periodont gel es un medicamento natural que tiene una serie de propiedades especiales que ningún otro medicamento tiene. Es antialérgico y no tiene efectos secundarios, por eso los médicos recomiendan y prescriben el gel periodontal. Tubo de contenido 10ml. El gel Parodont es: inhibidor / combatiente de bacterias, inhibidor / combativo de virus, desinfectante, reductor del dolor, contra hongos.

El gel periodontal es adecuado para muchas aplicaciones: Puntos de presión de la dentadura, ayuda en la rápida curación y recuperación de las encías irritadas. Las úlceras bucales, o heridas abiertas en la boca, debido a su amplio efecto, estas heridas cicatrizan en poco tiempo. El herpes, o un herpes labial, se cura y se cura en 2 días. La enfermedad periodontal, o el sangrado y la inflamación de las encías, se cura rápidamente con la crema Parodont. Bolsillos profundos, reparados y cuidados. Recesión de las encías, se recupera y previene una mayor retracción de las encías. Los labios agrietados se curan y cicatrizan en aproximadamente 2 días.


Żel periodontologiczny jest dostępny w firmie GEBITREINIGEN. Żel do przyzębia pomaga, leczy i odbudowuje; punkty ucisku protezy, krwawiące dziąsła, ból jamy ustnej, afty, opryszczka, choroby przyzębia, głębokie kieszonki, recesja dziąseł, spierzchnięte usta, popękane usta.   Żel periodontologiczny. Wiodąca medycyna naturalna w jamie ustnej i wokół ust. Żel Periodont to lek naturalny, który posiada szereg specjalnych właściwości, których nie posiada żaden inny lek. Jest antyalergiczny i nie powoduje skutków ubocznych, dlatego żel parodontyczny jest zalecany i przepisywany przez lekarzy. Tuba na zawartość 10ml. Żel Parodont to: hamujący / zwalczający bakterie, hamujący / zwalczający wirusy, dezynfekujący, przeciwbólowy, przeciwgrzybiczy.

Żel Periodont ma wiele zastosowań: Punkty ucisku protezy, pomaga w szybkim gojeniu i regeneracji podrażnionych dziąseł. Rany w jamie ustnej lub otwarte rany w jamie ustnej, dzięki szerokiemu działaniu, rany te goją się w mgnieniu oka. Opryszczka lub opryszczka goi się i leczy w ciągu 2 dni. Choroby przyzębia lub krwawienia i stany zapalne dziąseł goją się szybko dzięki kremowi Parodont. Głębokie kieszenie, naprawione i zadbane. Recesja dziąseł, regeneruje się i zapobiega dalszej retrakcji dziąseł. Spierzchnięte, popękane usta goją się i goją w ciągu ok. 2 dni.


Periodontal jel, GEBITREINIGEN'den temin edilebilir. Periodontal jel yardımcı olur, iyileştirir ve onarır; protez baskı izleri, diş eti kanaması, ağız ağrısı, pamukçuk, uçuk, periodontal hastalık, derin cepler, diş eti çekilmesi, çatlamış dudaklar, çatlamış dudaklar.   Periodontal jel. Ağız içi ve çevresinde önde gelen doğal ilaç. Periodontal jel, başka hiçbir ilacın sahip olmadığı bir dizi özel özelliğe sahip doğal bir ilaçtır. Antialerjiktir ve yan etkisi yoktur. Bu nedenle periodontal jel doktorlar tarafından tavsiye edilir ve reçete edilir. İçindekiler tüp 10ml. Parodont Jel: bakterileri inhibe eder / bunlarla savaşır, virüsleri inhibe eder / bunlarla mücadele eder, dezenfektan, analjeziktir, mantarlara karşı.

Periodontal jel birçok uygulama için uygundur: protez basınç noktaları, tahriş olmuş diş etlerinin hızlı iyileşmesine ve restorasyonuna yardımcı olur. Ağızda meydana gelen kanser yaraları veya açık yaralar geniş eylemleri nedeniyle çok kısa sürede iyileşir. Uçuk veya uçuklar 2 gün içinde iyileşir ve iyileşir. Periodontitis veya diş eti kanaması ve iltihap, Parodont Krem ile hızla iyileşir. Derin cepler, tamir edilmiş ve bakımı yapılmış. Diş eti çekilmesi, düzelir ve daha fazla diş eti çekilmesini önler. Çatlamış dudaklar yaklaşık 2 gün içinde iyileşir ve iyileşir.