Koop meer... betaal minder!

Gebitsbox bakje: Dental box

  Levertijd:ca 1 tot 2 werkdagen
Bestel
 • Beschrijving
 • Meer

Solide kunststof bakje met deksel en insert. Voor het schoonmaken, veilig opbergen, bewaren, transporteren van o.a. een gebitsprothese, (partieel) kunstgebit, beugel, brace, (sport)bitje, apneu/snurk-bitje, sieraden...

Specificatie:

 • afmetingen:
  • H =
  • B =
  • D =
 • gewicht: 61 gram
 • kleur: blauw of wit (Vanaf 10 stuks: wilt u specifieke kleuren, geef dit aan bij de bestelprocedure of selecteer bij 'Kies kleur', mix aan kleuren)

GEBITREINIGEN heeft het grootste assortiment aan opbergsystemen voor een kunstgebit. Prothese bakjes, opbergbox, gebitsdoosjes, ortho boxen, biteboxen, ortho-bakje, opbergdoosjes voor een kunstgbit-, sportbitjes-, mondbeschermers-, beugels-, splints-, gebitsbeschermers, knarsplaatjes, orthodontische bijtplaten.  Gebitsprothese bakje, ideaal voor het meenemen, vervoeren van o.a. uw kunstgebit, een apneu beugel, een sport bijte, knarsplaatje, frame prothese en zelfs handig voor het bewaren van kleine sierarden! GEBITREINIGEN gebitsbakje bevat een rooster en is geschikt voor het optimaal en gemakkelijk reinigen van het kunstgebit.

Plaats gebitreiningspoeder in het gebitsbakje. Neem de prothese/bitje/beugel uit de mond en leg deze op het rooster van het gebitsbakje. Vul het gebitsbakje aan met lauw water totdat de prothese of partieel of bitje (sportbitje, apneu bitje, snork bitje, slaap bitje, knars bitje) geheel is ondergedompeld. Reinig het gebitsbakje regelmatig met lauw water. Gebruik voor het schoonborstelen van de prothese een protheseborstel.

Gebitsbakjes bestellen in de webshop voor uw kunstgebit of gebitsprothese is slechts met 1 klik klaar. Gebitbox wordt aangeraden door uw tandprotheticus. Gebitsbakje van hard kunststof bevat een rooster voor het makkelijk schoonmaken. Ideaal voor bescherming en het veilig bewaren van o.a. uw gebitsprothese.

Algemene informatie:

Ortho box / Bitebox (opbergbox) voor het veilig en hygiënisch opbergen van onder andere protheses, beugels, bitjes, sportbitjes, apneu-beugels mondbeschermers, bleeklepels, houders, splints, orthodontische bijtplaten of functionele apparaten, gebitsbeschermers, knarsplaatjes.

De functionele gebitsdoos om orthodontische beugels, beten of functionele beugels in te vervoeren. Een transport- en opbergdoos gemaakt van stevig, mat, afgewerkt plastic met een verscheidenheid aan kleuren om uit te kiezen. De gebitshouder is ideaal om de uiterste hygiëne te bereiken bij het opbergen en transporteren van orthodontische beugels.

Hoogglanzende, matte of met glitters orthodozen met getextureerde ventilatieopeningen (luchtcirculatie door luchtgaten).

De ortho-boxen zijn perfect voor het opbergen van mondbeschermers, houders, bleeklepels en spalken. Gemaakt van plastic (polypropyleen), de doos heeft een scharnierontwerp en een beveiligd vergrendelingssysteem voor maximale bescherming. Ideaal voor patiënten met verwijderbare apparaten.

De ortho box wordt gerealiseerd in niet-toxisch, zeer bestendig en duurzaam plastic. De materialen zijn gekozen om een hoogwaardige prothese-box te garanderen en een product met een lange levensduur te bieden dat in de loop van de tijd goede prestaties behoudt. De orthobox is verkrijgbaar in een breed scala aan kleuren om aan de behoeften van kinderen en volwassenen te voldoen.

Orthobox - orthodontische apparaatdoos. Geschikt voor kunstgebitten en orthodontische apparaten, evenals voor chirurgische spalken.


DENTURE CLEANING has the widest range of denture storage systems. Denture trays, storage box, dental boxes, ortho boxes, biteboxes, ortho tray, storage boxes for an artificial gbit, sports bits, mouth guards, braces, splints, mouth guards, grinding plates, orthodontic bite plates.  Dental prosthesis tray, ideal for carrying, transporting your dentures, an apnea brace, a sports bite, grinding plate, frame prosthesis and even handy for storing small jewelery! DENTURE CLEANING dental tray contains a grid and is suitable for optimal and easy cleaning of the dentures.

Place dental cleaning powder in the dental tray. Take the prosthesis / mouthguard / brace out of the mouth and place it on the grid of the dental tray. Fill the dental tray with lukewarm water until the prosthesis or partial or mouthguard (sports mouthguard, breath-hold mouthguard, snorkel mouthguard, sleeping mouthguard, grinding mouthguard) is completely submerged. Clean the dental tray regularly with lukewarm water. Use a denture brush to brush the prosthesis clean.

Ordering dental trays in the webshop for your dentures or prosthesis is only done with 1 click. Dental box is recommended by your dental prosthetist. Hard plastic denture tray has a grid for easy cleaning. Ideal for protection and safe storage of your dental prosthesis, among other things.

General information:

Ortho box / Bitebox (storage box) for the safe and hygienic storage of prostheses, braces, mouthguards, sports bits, apnea braces mouthguards, whitening trays, holders, splints, orthodontic bite plates or functional appliances, mouthguards, grinding plates.

The functional dental box to transport orthodontic braces, bites or functional braces. A transport and storage box made of sturdy, matte, finished plastic with a variety of colors to choose from. The denture holder is ideal for achieving the utmost hygiene when storing and transporting orthodontic braces.

High-gloss, matte or glitter ortho boxes with textured vents (air circulation through vents).

The ortho boxes are perfect for storing mouthguards, holders, whitening spoons and splints. Made of plastic (polypropylene), the box features a hinge design and a secure locking system for maximum protection. Ideal for patients with removable devices.

The ortho box is realized in non-toxic, highly resistant and durable plastic. The materials have been chosen to ensure a high quality denture box and provide a long life product that maintains good performance over time. The orthobox is available in a wide variety of colors to meet the needs of children and adults.

Orthobox - orthodontic appliance box. Suitable for dentures and orthodontic appliances as well as surgical splints.


DENTURE CLEANING bietet die größte Auswahl an Prothesenspeichersystemen. Prothesenschalen, Aufbewahrungsbox, Dentalboxen, Ortho-Boxen, Biteboxen, Ortho-Tray, Aufbewahrungsboxen für einen künstlichen Gbit, Sportbits, Mundschützer, Zahnspangen, Schienen, Mundschützer, Schleifplatten, kieferorthopädische Bissplatten.  Zahnprothesenschale, ideal zum Mitnehmen, Transportieren Ihres Zahnersatzes, einer Apnoe-Orthese, eines Sportbisses, einer Schleifplatte, einer Rahmenprothese und sogar zum Aufbewahren von kleinem Schmuck! Zahnersatzreinigung Die Zahnschale enthält ein Gitter und eignet sich zur optimalen und einfachen Reinigung von Zahnersatz.

Zahnreinigungspulver in die Zahnschale geben. Nehmen Sie die Prothese / den Mundschutz / die Zahnspange aus dem Mund und legen Sie sie auf das Gitter der Zahnschale. Füllen Sie die Zahnschale mit lauwarmem Wasser, bis die Prothese oder der Teil- oder Mundschutz (Sportmundschutz, Apnoe-Mundschutz, Schnorchel-Mundschutz, schlafender Mundschutz, Schleifmundschutz) vollständig eingetaucht ist. Reinigen Sie die Zahnschale regelmäßig mit lauwarmem Wasser. Verwenden Sie eine Prothesenbürste, um die Prothese sauber zu bürsten.

Die Bestellung von Zahnschalen im Webshop für Ihren Zahnersatz oder Ihre Prothese erfolgt nur mit einem Klick. Dental Box wird von Ihrem Zahnarzt empfohlen. Die Hartplastik-Prothesenschale verfügt über ein Gitter zur einfachen Reinigung. Ideal zum Schutz und zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Zahnprothese.

Allgemeine Information:

Ortho Box / Bitebox (Aufbewahrungsbox) zur sicheren und hygienischen Aufbewahrung von Prothesen, Zahnspangen, Mundschutz, Sportstücken, Apnoe-Zahnspangen, Mundschutz, Aufhellungsschalen, Haltern, Schienen, kieferorthopädischen Beißplatten oder Funktionsgeräten, Mundschutz, Schleifplatten.

Die funktionelle Zahnbox zum Transport von kieferorthopädischen Zahnspangen, Bissen oder funktionellen Zahnspangen. Eine Versand- und Aufbewahrungsbox aus robustem, mattem Kunststoff mit einer Vielzahl von Farben zur Auswahl. Der Prothesenhalter ist ideal, um beim Aufbewahren und Transportieren von kieferorthopädischen Zahnspangen ein Höchstmaß an Hygiene zu erreichen.

Hochglänzende, matte oder glitzernde Orthoboxen mit strukturierten Belüftungsöffnungen (Luftzirkulation durch Belüftungsöffnungen).

Die Orthoboxen eignen sich perfekt zur Aufbewahrung von Mundschutz, Haltern, Bleaching-Löffeln und Schienen. Die Box aus Kunststoff (Polypropylen) verfügt über ein Scharnierdesign und ein sicheres Verriegelungssystem für maximalen Schutz. Ideal für Patienten mit austauschbaren Geräten.

Die Orthobox besteht aus ungiftigem, hochbeständigem und haltbarem Kunststoff. Die Materialien wurden ausgewählt, um eine hochwertige Prothesenbox zu gewährleisten und ein Produkt mit langer Lebensdauer bereitzustellen, das über die Zeit eine gute Leistung beibehält. Die Orthobox ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich, um den Bedürfnissen von Kindern und Erwachsenen gerecht zu werden.

Orthobox - kieferorthopädische Gerätebox. Geeignet für Zahnersatz und kieferorthopädische Geräte sowie chirurgische Schienen.


DENTURE CLEANING dispose de la plus large gamme de systèmes de stockage de prothèses. Plateaux pour prothèses, boîte de rangement, boîtes dentaires, boîtes ortho, boîtes à morsures, plateaux ortho, boîtes de rangement pour un gbit artificiel, mors de sport, protège-dents, accolades, attelles, protège-dents, plaques de meulage, plaques à mordre orthodontiques.  Plateau de prothèse dentaire, idéal pour porter, transporter vos prothèses dentaires, une orthèse d'apnée, une morsure sportive, une plaque de meulage, une prothèse de cadre et même pratique pour ranger de petits bijoux! Le plateau dentaire DENTURE CLEANING contient une grille et convient pour un nettoyage optimal et facile de la prothèse.

Placez la poudre de nettoyage dentaire dans le plateau dentaire. Retirez la prothèse / protège-dents / attelle de la bouche et placez-la sur la grille du plateau dentaire. Remplissez le plateau dentaire avec de l'eau tiède jusqu'à ce que la prothèse ou le protège-dents partiel ou buccal (protège-dents de sport, protège-dents pour apnée, protège-dents pour tuba, protège-dents de couchage, protège-dents de meulage) soit complètement submergé. Nettoyez régulièrement le plateau dentaire avec de l'eau tiède. Utilisez une brosse à prothèse pour nettoyer la prothèse.

La commande de plateaux dentaires dans la boutique en ligne pour vos prothèses dentaires ou dentiers ne se fait qu'en 1 clic. La boîte dentaire est recommandée par votre prothésiste dentaire. Le plateau dentaire en plastique dur a une grille pour un nettoyage facile. Idéal pour la protection et le stockage en toute sécurité de votre prothèse dentaire, entre autres.

Des renseignements généraux:

Ortho box / Bitebox (boîte de rangement) pour le stockage sûr et hygiénique des prothèses, des broches, des protège-dents, des embouts de sport, des protège-dents d'apnée, des plateaux de blanchiment, des supports, des attelles, des plaques d'occlusion orthodontiques ou des appareils fonctionnels, des protège-dents, des plaques de meulage.

La boîte dentaire fonctionnelle pour transporter des broches orthodontiques, des morsures ou des broches fonctionnelles. Une boîte de transport et de stockage en plastique solide, mat et fini avec une variété de couleurs au choix. Le porte-prothèse est idéal pour atteindre la plus grande hygiène lors du stockage et du transport des appareils orthodontiques.

Boîtes ortho brillantes, mates ou scintillantes avec aérations texturées (circulation de l'air à travers les aérations).

Les boîtes ortho sont parfaites pour ranger les protège-dents, les supports, les cuillères de blanchiment et les attelles. Fabriqué en plastique (polypropylène), le boîtier présente une conception à charnière et un système de verrouillage sécurisé pour une protection maximale. Idéal pour les patients avec des appareils amovibles.

L'ortho box est réalisée en plastique non toxique, hautement résistant et durable. Les matériaux ont été choisis pour assurer une boîte de prothèse de haute qualité et fournir un produit de longue durée qui maintient de bonnes performances dans le temps. L'orthobox est disponible dans une grande variété de couleurs pour répondre aux besoins des enfants et des adultes.

Orthobox - boîte d'appareils orthodontiques. Convient pour les prothèses dentaires et les appareils orthodontiques ainsi que pour les attelles chirurgicales.


DENTURE CLEANING tiene la gama más amplia de sistemas de almacenamiento de dentaduras postizas. Cajas para dentaduras postizas, caja de almacenamiento, cajas dentales, cajas ortopédicas, cajas de mordida, cajas ortopédicas, cajas de almacenamiento para un gbit artificial, brocas deportivas, protectores bucales, aparatos ortopédicos, férulas, protectores bucales, placas de molienda, placas de mordida ortodóncicas.  Bandeja para prótesis dentales, ideal para llevar, transportar su dentadura postiza, un aparato ortopédico de apnea, una mordida deportiva, una placa de molienda, una prótesis de marco e incluso ¡útil para guardar pequeñas joyas! La bandeja dental LIMPIEZA DE DENTAS contiene una rejilla y es adecuada para una limpieza óptima y fácil de las dentaduras postizas.

Coloque el polvo de limpieza dental en la bandeja dental. Saque la prótesis / protector bucal / aparato ortopédico de la boca y colóquelo en la rejilla de la bandeja dental. Llene la cubeta dental con agua tibia hasta que la prótesis o protector bucal parcial o bucal (protector bucal deportivo, protector bucal apnea, protector bucal snorkel, protector bucal durmiente, protector bucal triturador) esté completamente sumergido. Limpiar periódicamente la bandeja dental con agua tibia. Utilice un cepillo para dentaduras postizas para limpiar la prótesis.

Solicitar bandejas dentales en la tienda web para sus dentaduras postizas o dentaduras postizas solo se realiza con 1 clic. La caja de dientes es recomendada por su protésico dental. La bandeja dental de plástico duro tiene una rejilla para facilitar la limpieza. Ideal para la protección y almacenamiento seguro de su prótesis dental, entre otras cosas.

Información general:

Ortho box / Bitebox (caja de almacenamiento) para el almacenamiento seguro e higiénico de prótesis, aparatos ortopédicos, protectores bucales, brocas deportivas, aparatos de apnea, protectores bucales, bandejas blanqueadoras, soportes, férulas, placas de mordida ortodónticas o aparatos funcionales, protectores bucales, placas de molienda.

La caja dental funcional para transportar aparatos de ortodoncia, mordidas o aparatos funcionales. Una caja de transporte y almacenamiento hecha de plástico resistente, mate y acabado con una variedad de colores para elegir. El soporte de la dentadura es ideal para lograr la máxima higiene al almacenar y transportar aparatos de ortodoncia.

Cajas ortopédicas de alto brillo, mate o purpurina con ventilaciones texturizadas (circulación de aire a través de las ventilaciones).

Las cajas ortopédicas son perfectas para guardar protectores bucales, soportes, cucharas blanqueadoras y férulas. Fabricada en plástico (polipropileno), la caja presenta un diseño de bisagra y un sistema de bloqueo seguro para una máxima protección. Ideal para pacientes con dispositivos extraíbles.

La caja ortopédica está realizada en plástico no tóxico, altamente resistente y duradero. Los materiales se han elegido para garantizar una caja de prótesis de alta calidad y proporcionar un producto de larga duración que mantenga un buen rendimiento a lo largo del tiempo. Orthobox está disponible en una amplia variedad de colores para satisfacer las necesidades de niños y adultos.

Orthobox - caja de aparatos de ortodoncia. Adecuado para prótesis dentales y aparatos de ortodoncia, así como para férulas quirúrgicas.


DENTURE CLEANING posiada najszerszą gamę systemów przechowywania protez. Tace na protezy, pudełko do przechowywania, pudełka dentystyczne, pudełka ortodontyczne, pudełka na gryzaki, łyżki ortodontyczne, pudełka do przechowywania sztucznego gbitu, groty sportowe, ochraniacze na zęby, szelki, szyny, ochraniacze na zęby, płytki szlifierskie, ortodontyczne płytki zgryzowe.  Łyżka do protezy dentystycznej, idealna do przenoszenia, transportu protez, ortezę bezdechu, zgryz sportowy, płytkę szlifierską, protezę szkieletową, a nawet poręczną do przechowywania drobnej biżuterii! Kuweta dentystyczna DENTURE CLEANING zawiera kratkę i jest odpowiednia do optymalnego i łatwego czyszczenia protez.

Umieść proszek do czyszczenia zębów w tacce dentystycznej. Wyjąć protezę / ochraniacz / ortezę z jamy ustnej i umieścić ją na siatce tacki. Tacę dentystyczną napełniać letnią wodą, aż proteza lub ochraniacz częściowy lub ochraniacz szczęki (ochraniacz sportowy, ochraniacz na bezdech, ochraniacz szczęki do nurkowania, ochraniacz do spania, ochraniacz szczęki zgrzytający) będą całkowicie zanurzone. Tackę dentystyczną czyść regularnie letnią wodą. Użyj szczoteczki do protez, aby wyczyścić protezę.

Zamawianie w sklepie internetowym nakładek na protezy lub protezy odbywa się za pomocą jednego kliknięcia. Pudełko dentystyczne jest zalecane przez dentystę. Twarda plastikowa podstawka na protezy posiada siatkę ułatwiającą czyszczenie. Idealny między innymi do ochrony i bezpiecznego przechowywania protezy dentystycznej.

Informacje ogólne:

Pudełko Ortho / Bitebox (pudełko do przechowywania) do bezpiecznego i higienicznego przechowywania protez, aparatów ortodontycznych, ochraniaczy na zęby, końcówek sportowych, aparatów na bezdech, ochraniaczy na zęby, nakładek wybielających, uchwytów, szyn, ortodontycznych płytek zgryzowych lub urządzeń funkcjonalnych, ochraniaczy szczęki, płytek szlifierskich.

Funkcjonalny pojemnik stomatologiczny do transportu aparatów ortodontycznych, zgryzów lub aparatów funkcjonalnych. Pudełko do transportu i przechowywania wykonane z wytrzymałego, matowego tworzywa sztucznego w różnych kolorach do wyboru. Uchwyt protezy jest idealny do zapewnienia najwyższej higieny podczas przechowywania i transportu aparatów ortodontycznych.

Pudełka ortopedyczne o wysokim połysku, matowe lub brokatowe z teksturowanymi otworami wentylacyjnymi (cyrkulacja powietrza przez otwory wentylacyjne).

Pudełka orto są idealne do przechowywania ochraniaczy, uchwytów, łyżek wybielających i szyn. Wykonane z tworzywa sztucznego (polipropylenu) pudełko ma zawiasową konstrukcję i bezpieczny system zamykania dla maksymalnej ochrony. Idealny dla pacjentów z wymiennymi urządzeniami.

Pudełko orto jest wykonane z nietoksycznego, bardzo odpornego i wytrzymałego tworzywa sztucznego. Materiały zostały wybrane, aby zapewnić wysokiej jakości pudełko na protezy i zapewnić długą żywotność produktu, który zachowuje dobrą wydajność przez długi czas. Orthobox jest dostępny w szerokiej gamie kolorów, aby zaspokoić potrzeby dzieci i dorosłych.

Orthobox - pudełko na aparaty ortodontyczne. Nadaje się do protez i aparatów ortodontycznych oraz szyn chirurgicznych.


DENTURE CLEANING, en geniş protez saklama sistemleri yelpazesine sahiptir. Protez tepsileri, saklama kutusu, diş kutuları, orto kutuları, bit kutuları, orto tepsileri, yapay gbit için saklama kutuları, spor bitleri, ağız koruyucuları, diş telleri, ateller, ağız koruyucuları, taşlama plakaları, ortodontik ısırma plakaları.  Diş protez tepsisi, takma dişlerinizi yanınızda taşımak, taşımak için ideal, apne desteği, spor ısırık, taşlama plakası, çerçeve protezi ve hatta küçük mücevherleri saklamak için kullanışlı! DENTURE CLEANING diş tepsisi bir ızgara içerir ve protezlerin optimum ve kolay temizliği için uygundur.

Diş temizleme tozunu diş tepsisine yerleştirin. Protezi / ağızlığı / desteği ağızdan çıkarın ve diş tepsisinin ızgarasına yerleştirin. Protez veya kısmi veya ağızlık (spor ağızlık, nefes tutma ağızlık, şnorkel ağızlık, uyuyan ağızlık, taşlama ağızlık) tamamen suya girinceye kadar diş tepsisini ılık suyla doldurun. Diş tablasını düzenli olarak ılık suyla temizleyin. Protezi temizlemek için bir protez fırçası kullanın.

Protezleriniz veya protezleriniz için web mağazasında diş tepsisi siparişi sadece 1 tıklama ile yapılır. Diş kutusu, diş protezciniz tarafından tavsiye edilir. Sert plastik diş tepsisi, kolay temizlik için bir ızgaraya sahiptir. Diğer şeylerin yanı sıra diş protezinizin korunması ve güvenli saklanması için idealdir.

Genel bilgi:

Protezler, diş telleri, ağız koruyucuları, spor uçları, apne telleri, ağız koruyucuları, beyazlatma tepsileri, tutucular, ateller, ortodontik ısırma plakaları veya fonksiyonel cihazlar, ağız koruyucuları, taşlama plakalarının güvenli ve hijyenik saklanması için Ortho kutusu / Bitebox (saklama kutusu).

Ortodontik telleri, ısırıkları veya fonksiyonel telleri taşımak için fonksiyonel diş kutusu. Sağlam, mat, bitmiş plastikten yapılmış, çeşitli renklerde seçim yapabileceğiniz bir taşıma ve saklama kutusu. Protez tutucu, ortodontik diş tellerini saklarken ve taşırken en üst düzeyde hijyene ulaşmak için idealdir.

Dokulu deliklere sahip parlak, mat veya parıltılı orto kutular (deliklerden hava sirkülasyonu).

Orto kutuları ağız koruyucuları, tutucular, beyazlatma kaşıkları ve atelleri saklamak için mükemmeldir. Plastikten (polipropilen) yapılmış kutu, maksimum koruma için bir menteşe tasarımına ve güvenli bir kilitleme sistemine sahiptir. Çıkarılabilir cihazları olan hastalar için idealdir.

Orto kutusu toksik olmayan, yüksek dirençli ve uzun ömürlü plastikten yapılmıştır. Malzemeler, yüksek kaliteli bir protez kutusu sağlamak ve zaman içinde iyi performansı koruyan uzun ömürlü bir ürün sağlamak için seçilmiştir. Orto kutusu, çocukların ve yetişkinlerin ihtiyaçlarını karşılamak için çok çeşitli renklerde mevcuttur.

Orthobox - ortodontik cihaz kutusu. Protezler ve ortodontik aletler ile cerrahi ateller için uygundur.